5
5

Máy, dây chuyền chiết rót

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG TMĐG-3L2

5
5

Máy in hạn sử dụng, in mã vạch

Máy khắc laser băng tải TMĐG-1D2

5
5

Máy in hạn sử dụng, in mã vạch

Máy in phun H8550 TMĐG-4D1

5