5

Máy đóng gói dạng túi, dạng bao

Máy đóng gói trục vít đứng và cấp liệu t...

5

Máy đóng gói dạng túi, dạng bao

Máy đóng gói trục vít nghiêng 4 biên TMĐG-2F1...

5
5

Máy đóng gói dạng túi, dạng bao

Máy Đóng Gói Dung Dịch Dạng Đặc TMĐG-11F2

5

Máy đóng gói dạng túi, dạng bao

Máy đóng gói cân điện tử 3 biên TMĐG-2F14

5
5

Máy đóng gói dạng túi, dạng bao

Máy đóng gói trục vít ngang 4 biên TMĐG-2F2

5
5
5

Máy, dây chuyền chiết rót

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG TMĐG-3L2

5
5

Máy in hạn sử dụng, in mã vạch

Máy in phun H8550 TMĐG-4D1

5

Máy in hạn sử dụng, in mã vạch

Máy khắc laser băng tải TMĐG-1D2

5
5